یورین باتل غیر استریل

نام دیگر محصول : ظرف ادرار
تولید شده با مواد دست اول
قابلیت آسان ریزی در لوله
دارای قابلیت اتوکلاو
درپوش بدون نشت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
همه گروه های سنی
کاربرد محصول
جهت انجام آزمایش کشت و آنالیز برای شناسایی و نمونه گیری عفونت های دستگاه ادراری از نظر وجود میکروب های بیماری زا و غیر بیماری زا از یورین باتل استفاده می گردد