محصولات بیمارستانی

بیمارستانی

دستکش-نایلونی-1
دستکش نایلونی استریل سایز متوسط
1
لوله ساکشن 35
1
لوله ساکشن 30
1
لوله ساکشن 25
تیغ بدن تراش بکر
تیغ بدن تراش یکبار مصرف
3
کاور پروب سونوگرافی غیراستریل

محصولات آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

یورین باتل 24 ساعته
ظرف نمونه ادرار 24 ساعته
کاست بافت
قالب نگهداری بافت
پتری دیش
پتری دیش 10 سانتی متری
پتری دیش
پتری دیش 8 سانتی متری
پتری دیش
پتری دیش 6 سانتی متری
اپلیکاتور خط دار
اپلیکاتور آزمایشگاهی

محصولات زنان و زایمان

زنان و زایمان

اسپکلوم-پیچی
اسپاکلوم واژینال پیچی متوسط
اسپکلوم نولی پار
اسپاکلوم واژینال پیچی نولی پار
اسپکلوم-دلفین-2
اسپاکلوم واژینال دلفین متوسط
اسپکلوم-دلفین-1
اسپاکلوم واژینال دلفین کوچک
02سیمن بلاستر
سرویکال کاپ متوسط

جراحی عمومی

جراحی عمومی

برس-اسکراب-5
برس اسکراپ آغشته به کلروهگزیدین
برس-اسکراب-2
برس اسکراپ آغشته به بتادین
برس اسکراب
برس اسکراپ استریل
برس اسکراب - غیر استریل
برس اسکراپ غیراستریل
2
نخ جراحی سیلک بدون سوزن (شش رشته ای)انواع مختلف (صفر الی سه صفر)
2
نخ جراحی سیلک راند وریورس کات شش صفر