از آنجا که سرمایه های انسانی، مهمترین دارایی شرکت محسوب ‌می‌شوند، شان و شخصیت کارکنان در کنار آموزش مداوم آنان، سرلوحه واحد مدیریت منابع انسانی قرار دارد. مسیر پیشرفت در شرکت ظریف پلیمر حتی برای کارگران تازه وارد نیز تعریف شده است. به گونه ای که کارگران با فراگرفتن مهارت ها و آموزش های فنی و کاربردی، سطح به سطح ارتقاء یافته و از منافع مادی و معنوی آن برخوردار می‌شوند.

محیط کاری در شرکت ظریف پلیمر حرفه ای و در عین حال صمیمانه است و کارگران علاوه بر زمان ناهار، زمانهایی را هم برای صرف میان وعده در اختیار دارند.

شرکت ظریف پلیمر از سال ۸۳، به استخدام بانوان کارگر برای کارکردن در سه شیفت اقدام نمود و تلاشهای چشمگیر و موفقیت آمیزی برای ایجاد امنیت آنان، انجام دادو خوشبختانه اکنون این موضوع، اطمینان خانواده های آنان را در پی داشته و در منطقه زبانزد نهاد های انتظامی و امنیتی شده است.

شرکت ظریف پلیمر همواره مشوق کارگران و کارمندان ساعی بوده است و آنان را شریک مادی شرکت می‌داندهمچنین با پرهیز از ایجاد تنش های بیهوده و  ایجاد نا امنی شغلی توسط مدیران و  توجه به روحیه کارگران، توسط واحد سرمایه های انسانی پایش میگردد.

به گونه ای که به جای جشن سالروز تاسیس و دعوت از مقامات محلی و مدیران سازمانها،  روز کارگر هر ساله جشن گرفته میشود و تنها پرسنل شرکت و خانواده آنان در این جشن ها حضور دارند، لازم به ذکر است شرکت در مسیر های مختلفی در شهر های اصفهان، بهارستان و مبارکه دارای سرویس ایاب و ذهاب است.

در شرکت ظریف پلیمر، پرداخت به موقع حقوق پرسنل جزء اولویت های تعریف شده واحد مالی می‌باشد تا در این شرایط دشوار، کیفیت زندگی آنان تحت تاثیر نا هماهنگی های پرداخت حقوق قرار نگیرد. راه پیشرفت افراد را نمیبندد، بلکه آن را هموار مینماید.کیفیت آموزش و تجربیات ارزنده کارکنان در شرکت ظریف پلیمر باعث شده که تا کنون کارکنان بسیاری، خود تبدیل به افراد موفق در صحنه کار و تجارت شوند تاجایی که بعضی از آنان به عنوان یکی از مهمترین طرف قراردادهای تجاری شرکت محسوب می‌شوند.

مطالعه بیشتر بستن