روکش پوآر دندانپزشکی

مقاوم
بدون بو و حساسیت
تهیه شده از مواد درجه یک
.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول