یورین باتل(چیده شده درب باز)

نام دیگر محصول : ظرف ادرار
تولید شده با مواد دست اول
قابلیت آسان ریزی در لوله
دارای قابلیت اتوکلاو
•درپوش بدون نشت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول