کاور پروب سونوگرافی غیراستریل

ایده ال برای عمل های لقاح خارج از رحم
بدون لاتکس و در نتیجه دقت بیشتر تصویر
بدون تاثیر روی کیفیت تصویر سونوگرافی
طراحی شده ویژه اعمال باروری ناباروری مانند تخمک گیری و ...
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول