ساکشن کاتتر(سوند ساکشن)سایز ۸

نام دیگر محصول : سوندساکشن
قابل استفاده با لوله تراشه و مناسب تخلیه مخاط نای
عدم تب زایی
انعطاف پذیری بالا
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
بیماران با جراحی ها و مشکلات ریوی و تنفسی
کاربرد محصول
برای خارج کردن تراوشات داخلی گسترده مثل مخاط از شش ها، برونش، نای و گلو استفاده می شود.