ساکشن کاتتر(سوند ساکشن)سایز ۱۸

قابل استفاده با لوله تراشه و مناسب تخلیه مخاط نای
عدم تب زایی
انعطاف پذیری بالا
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
برای خارج کردن تراوشات داخلی گسترده مثل مخاط از شش ها، برونش، نای و گلو استفاده می شود.
مجوز های محصول