پیشبند دندان پزشکی ۶۵*۶۵ به وزن ۴۰۰گرم

مقاوم در برابر پارگی
در 6 رنگ مختلف
.
.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول