پوارنوزاد جعبه ای

بسته بندی مقوایی تکی برای داروخانه ها
استریل و با بسته بندی مدیکال
تولید شده با چسب و مواد اولیه مدیکال گرید
حجم و مکش مناسب
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول