نخ جراحی PGA شش صفرراند وریورس کات

قابل جذب مصنوعی
جنس بافت از پلیمر پلی گلیکولیک اسید
سازگاری بالا با بافت بدن
عدم واکنش زایی در بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول