نخ جراحی PGA راند وریورس کات انواع مختلف(دو الی پنج صفر)

قابل جذب مصنوعی
جنس بافت از پلیمر پلی گلیکولیک اسید
سازگاری بالا با بافت بدن
عدم واکنش زایی در بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول