نخ جراحی نایلون شش صفر راند وریورس کات

غیرقابل جذب مصنوعی
جنس از پلیمرهای آلیفاتیک نایلون
عبور راحت از میان بافت
رنگ متمایز نسبت به بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول