نخ جراحی نایلون راند وریورس کات انواع مختلف(دو الی پنج صفر)

غیرقابل جذب مصنوعی
جنس از پلیمرهای آلیفاتیک نایلون
عبور راحت از میان بافت
رنگ متمایز نسبت به بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول