نخ جراحی سیلک راند وریورس کات شش صفر

غیرقابل جذب طبیعی
ابریشمی از جنس یک پروتئین آلی به نام فیبروئین
انعطاف پذیری بالا و تسهیل در امر گره زنی متعدد
رنگ متمایز نسبت به بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول