نخ جراحی سیلک بدون سوزن (شش رشته ای)انواع مختلف (صفر الی سه صفر)

غیرقابل جذب طبیعی
ابریشمی از جنس یک پروتئین آلی به نام فیبروئین
انعطاف پذیری بالا و تسهیل در امر گره زنی متعدد
رنگ متمایز نسبت به بافت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول