سوند معده ۱۸

نام دیگر محصول : نازو گاستریک کتتر
دارای خط سولفات باریم در سرتاسر لوله سوند جهت بررسی وضعیت قرارگیری لوله با رادیوگرافی(اشعه ایکس)
انعطاف پذیری بالا
کنترل ورود و خروج مایعات یا ترشحات معده بواسطه کلمپ قرارداده شده در کنار لوله
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
بیمارانی که نیازمند به تخلیه محتویات و ترشحات معده یا عدم توانایی فرد در رساندن غذا و مواد غذایی به معده هستند.
کاربرد محصول
سوند معده لوله ایست برای تخلیه ترشحات و محتویات معده و همچنین رساندن مواد غذایی و دارو در زمانی که بیمار توانایی خوردن و آشامیدن نداشته باشد .