نازو گاستریک کاتتر یا سوند معده ۱۲

دارای خط سولفات باریم در سرتاسر لوله سوند جهت بررسی وضعیت قرارگیری لوله با رادیوگرافی(اشعه ایکس)
انعطاف پذیری بالا
کنترل ورود و خروج مایعات یا ترشحات معده بواسطه کلمپ قرارداده شده در کنار لوله
دارای نشانه گذاری با فاصله‏های معین در طول لوله جهت ارزیابی پزشک از میزان پیشروی لوله در مجرای گوارشی بیمار
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول