میکروتیوب

گیج دار
آماده سازی، سانتریفیوژ و نگهداری بدون دغدغه
دارای مربع زبر شده برای نوشتن یا علامت‌گذاری
عدم نشتی تضمین‌ شده
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
ارائه کنندگان خدمات تشخیصی – درمانی مانند کارکنان آزمایشگاه و پرستاران
کاربرد محصول
میکروتیوب در آزمایشگاه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی به منظور سانتریفیوژ و یا ذخیره مقدار کمی از مایع مورد استفاده قرار می گیرند.