لوله ساکشن ۳۵

نام دیگر محصول : ساکشن تیوب
مقاوم در برابر فشار در فرآیند فشار منفی ساکشن
انعطاف و استحکام کافی در برابر پیچ خوردگی و حفظ شکل اولیه خود
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
این وسیله در حین جراحی جهت تخلیه خون، مایعات و ترشحات در محل شکاف عمل برای دید بهتر و جلوگیری از نفوذ عفونت به سایر نقاط استفاده می شود.