لوله آزمایش ۷۵*۱۲

بدون خمیدگی در طول لوله
بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله
بدون نشتی در صورت استفاده با درپوش
سطح داخلی کاملا صیقلی
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
لوله های آزمایش در آزمایشگاه بالینی برای روش هایی مانند کشت بافت،باکتری شناسی،شیمی بالینی،و تعیین گروه خون استفاده میشود .