لوله آزمایش ۱۰۰*۱۲

بدون خمیدگی در طول لوله
بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله
بدون نشتی در صورت استفاده با درپوش
سطح داخلی کاملا صیقلی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
لوله های آزمایش در آزمایشگاه بالینی برای روش هایی مانند کشت بافت،باکتری شناسی،شیمی بالینی،و تعیین گروه خون استفاده میشود .
مجوز های محصول