قالب نگهداری بافت

نام دیگر محصول : تیشو کاست و کاست بافت پاتولوژی
قفل و لولای مقاوم در مقابل باز و بسته شدن متعدد
قابلیت استفاده با یک دست
دارای زاویه مناسب و فضای کافی برای نوشتن
قابل‌تولید در رنگ‌های مختلف
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
ارائه کنندگان خدمات تشخیصی – درمانی مانند کارکنان آزمایشگاه
کاربرد محصول
از کاست بافت برای پردازش نمونه های بافتی کوچک در آزمایشگاه استفاده می شود.