ظرف نمونه مدفوع

دهانه گشاد تامین کننده نمونه گیری آسان
درپوش پیچی مالتی ثرد ( با یک ششم دور چرخش کاملا بسته میشود.)
تولید شده با مواد دست اول
قاشقک جداشنونده
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
ظرفی برای جمع آوری، نگهداری و انتقال کوتاه مدت، نمونه های آزمایشگاهی مانند مدفوع و یا خلط سینه استفاده می شود.
مجوز های محصول