ظرف نمونه ادرار ۲۴ ساعته

نام دیگر محصول : یورین باتل 24 ساعته
دارای شیر خروجی قابل تنظیم
بدون آثار جانبی شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه
کاهش ریسک مخلوط شدن با ترشحات بدن در هنگام نمونه‌گیری
مقاوم در برابر گرما، نور مستقیم
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
همه گروه های سنی
کاربرد محصول
جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف در ادرار طی 24 ساعت شبانه روز