شیلد محافظ صورت نقابی

دارای ابر ارگونومی که موجب نشستن صحیح روی پیشانی ، کاهش فشار دور سر و جذب تعرق می شود.
ضد بخار
شفاف
سبک و بدون احساس خستگی و فشار
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
محافظت از صورت