شیلد محافظ صورت با پوشش جانبی

پوشش کامل اطراف صورت
شفاف
سبک و بدون احساس خستگی و فشار
ضدبخار
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
محافظت از صورت