سرویکال کاپ کوچک

شامل: ظرف نمونه گیری ویژه اسپرم (دارای دهانه گشاد)-جدول تعیین زمان تخمک گذاری-راهنمای تصویری بیماران - راهنمای تصویری پزشکان - سرنگ برای نمونه گیری
دارای درصد موفقیت قابل قبول
موردتایید و استقبال پزشکان و ماماها
بدون هیچگونه لبه تیز و آزار دهنده درکاپ
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
وسیله ای برای درمان طیف وسیعی از عوامل نازایی بسته به تشخیص پزشک ، برای آغاز درمان ناباروری استفاده می شود.
مجوز های محصول