سیفتی باکس بیمارستانی مکعبی ۸ لیتر

زیبا، محکم و ضد سوراخ شدگی
دارای شیار جدا کننده سر سوزن لورلاک
پیش مونتاژ بدنه و درب بسیارآسان و قفل شدن بسیار ساده
دارای قفل ایمنی مورد اطمینان و سیستم بستن موقتی و دائمی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول