سیفتی باکس بیمارستانی مکعبی ۲ لیتر

زیبا، محکم و ضد سوراخ شدگی
دارای شیار جدا کننده سر سوزن لورلاک
پیش مونتاژ بدنه و درب بسیارآسان و قفل شدن بسیار ساده
دارای قفل ایمنی مورد اطمینان و سیستم بستن موقتی و دائمی
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
علمیات جمع آوری، نگهداری و دفع سرسوزن و سایر اجسام تیز و برنده به وسیله ی سیفتی باکس و بلافاصله پس از مصرف انجام می شود.