سیتو براش

نام دیگر محصول : سرویکس براش
بسته بندی مدیکال
طول ۲۰ سانتیمتری
تولید شده با مواد مخصوص ساخت قطعات پزشکی
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
پزشکان و کادر درمان
کاربرد محصول
برس های سیتولوژی برای تراشیدن و جمع آوری سلول ها ار اندومتریوم گردنی یا شکمی طراحی شده اند.