سوندنلاتون مردانه سایز ۸

نام دیگر محصول : کتترهای متناوب بدون پوشش
انعطاف پذیری بالا
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
عدم تب زایی
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
بیمارانی که نیازمند تخلیه مجاری ادرار از طریق سوند نلاتون هستند.
کاربرد محصول
سوند نلاتون، لوله ای نازک، توخالی و یک بار مصرف می باشد که انعطاف پذیر بوده و از آن در جهت جمع آوری ادرار بیمارانی که در دفع ادرار خود با مشکل رو به رو هستند ، استفاده می کنند .