سوندنلاتون مردانه سایز ۱۸(قرمز)

انعطاف پذیری بالا
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
عدم تب زایی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول