ست پوآر وکلمپ

شامل یک عدد پوآر و دو عدد کلمپ به صورت یکجا
مقرون به صرفه
استریل و با بسته بندی مدیکال
تولید شده با چسب و مواد اولیه مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول