ست پوار بینی نوزاد و کلمپ بند ناف

شامل یک عدد پوآر و دو عدد کلمپ به صورت یکجا
مقرون به صرفه
استریل و با بسته بندی مدیکال
تولید شده با چسب و مواد اولیه مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
نوزادان
کاربرد محصول
کلمپ :جهت قطع بند ناف نوزاد – پوار: جهت خارج کردن ماده آمنیوم و ترشحات داخل دهان و بینی نوزاد