رینگ ختنه ۱/۳

دارای دو قسمت حلقه و دسته از جنس پلی استایرن و برجستگی روی رینگ برای پوست اضافه و یک نخ روی پوست
بسته بندی تکی و استریل شده
.
.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول