روکش ساکشن دندان پزشکی

مقاوم
بدون بو و حساسیت
تهیه شده از مواد درجه یک
.
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول