درب لوله آزمایش قارچی

جلوگیری صد درصد از نشت و تبخیر محتوی
نفوذناپذیر، آج دار و منعطف به منظور استفاده آسان‌تر
متناسب با انواع لوله‌های آزمایش هم سایز
بسته شدن درب یا کمترین فشار
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول