تراش پزشکی یکبار مصرف (تیغ بدن تراش)

طراحی شده برای اصلاح بدن
دارای سر شانه دار
بدون نیاز به استفاده از آب ، کف و خمیر جهت استفاده
مناسب برای قسمتهای حساس پوست بدون ایجاد خراش
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول