تیغ بدن تراش یکبار مصرف

نام دیگر محصول : تراش پزشکی یکبار مصرف
طراحی شده برای اصلاح بدن
دارای سر شانه دار
بدون نیاز به استفاده از آب ، کف و خمیر جهت استفاده
مناسب برای قسمتهای حساس پوست بدون ایجاد خراش
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول