برس اسکراپ غیراستریل

دارای سه ناحیه اسفنج، برس، و تیغه تمیز کردن ناخن
نرم و ارگونومی
قابل عرضه به دو صورت استریل و غیر استریل
مواد اولیه وی‍ژه که در شوینده ها حل نشده و ایجاد حساسیت نمیکند.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
پزشکان و کادر درمان
کاربرد محصول
ضد عفونی کردن و اسکراب دست پزشک و کادر درمان قبل از عمل جراحی تمیز کردن زخم ناشی از سوختگی و...