اپلیکاتور پماد

بدون نشت پماد ازحفره انتها
تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصدهزار
دسته انعطاف‌ پذیر و کاملاً شفاف و بدون پلیسه
دارای سرپیچ به منظور قرارگیری اتوماتیک روی سر تیوب پماد
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
زنان
کاربرد محصول
به منظور استفاده بهداشتی قرص و پماد واژینال