اپلیکاتور قرص

طراحی ارگونومی دسته اپلیکاتور که باعث فشار دادن و بیرون آوردن راحت تر آن می شود.
بدون زائده و پلیسه و روان
تولید شده در فضای کلین روم با کلاس یکصدهزار
.
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
به منظور استفاده بهداشتی قرص و پماد واژینال
مجوز های محصول