اپلیکاتور آزمایشگاهی

ظاهر خوب و با کیفیت
دارای خطوطی برای راحت تر شکسته شدن هنگام آلودگی
استفاده راحت برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته ها
.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
آزمایشگاه تشخیص طبی، بیمارستان ها و...
کاربرد محصول
از اپلیکاتورها در نمونه برداری بیولوژیکی و یا برای هم زدن و مخلوط نمودن و جدا کردن لخته خون استفاده می شود و بدون پنبه می باشد.