اسپاکلوم واژینال دلفین کوچک

نام دیگر محصول : اسپک کلوم
سایز متناسب شده آمریکایی
امکان کار کردن با یک دست
حذف پیچ با استفاده از قفل تاشو که محدوده عمل کافی ایجاد می نماید
تولید شده در شرایط کلین روم
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
زنان
کاربرد محصول
وسیله ای برای معاینه داخل واژن و سرویکس (دهانه رحم) بانوان،عکسبرداری های رحمی، آزمایش های ترشحات واژنی