کسب نشان استاندارد برای محصول کیسه ادرار بزرگسالان بکر

با عنایت پروردگار و کوشش و همت همکاران شرکت ظریف پلیمر، برگ زرین دیگری به افتخارات مجموعه تولید ظریف پلیمر اضافه شد .

کسب نشان ملی استاندارد برای محصولات کیسه ادرار بزرگسالان که با کیفیت و استاندارد های CE بین المللی پای در عرضه تولید انبوه جهت استفاده داخل و صادرات به خارج از کشور نمود.

اشتراک گذاری پست :

دیگر اخبار ...

4.5/5