مسئولیت اجتماعی

شرکت ظریف پلیمر یک بنگاه اقتصادی خصوصی است که بدون کوچکترین رانت و حمایتی، تاکنون به کار خود ادامه داده است. بدون شک توجه به اقتصاد تولید، اهمیت زیادی برای مجموعه دارد اما کسب سود ، نسبت به کمک به هموطنان، در اولویت دوم است. از بارزترین موارد آن می‌توان به اهدای رایگان اقلام کرونایی و چشم‌پوشی از سودهای کلان در زمان اوج کرونا اشاره کرد.
در واقع مسئولیت اجتماعی در شرکت ظریف پلیمر تنها یک شعار نیست بلکه بخش جدی از فعالیت روزانه شرکت است.

ما فقط دنبال پر کردن جیبمان نیستیم ...

با توجه به گسترش ویروس کرونا در سال های اخیر در سطح کشور، شرکت ظریف پلیمر سپاهان بابرند تجاری بکر با صرف نظر کردن از درآمد های کلان از این موقعیت سعی کرده است با ارسال محصولات مراقبتی و محافظتی در برابر ویروس کرونا به صورت رایگان سعی کرده است به وظیفه انسانی خود در این حوزه عمل کند.