نمایش محصول تک

 • مشاهده سریع

  آزمایشگاهی

  لوله آزمایش

  بدون خمیدگی در طول لوله بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله بدون نشتی در صورت استفاده با درپوش سطح...

  809,600 ریال12,953,600 ریال
  موجود در انبار

  آزمایشگاهی

  لوله آزمایش

  809,600 ریال12,953,600 ریال

  بدون خمیدگی در طول لوله بدون زائده تزریق روی کف (داخل) لوله بدون نشتی در صورت استفاده با درپوش سطح...