ژل لوبریکانت بکر

✅معاینات پزشکی واژینال و رکتال
✅مناسب برای سونداژ
✅الکترو تراپی
✅رفع خشکی واژن و بهبود در روابط زناشویی
مزایا:
✅ شفاف
✅قابل حل در آب
✅ژله ای
✅ تولید شده با مواد غیر حساسیت زا

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول