دهانی اسپیرومتری

این قطعه برای انجام تست آزمایشگات تنفسی استفاده می شود.
در بسته بندی تکی محصول به صورت جداگانه در بسته نایلونی ارائه می شود.

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول

محصولات مرتبط

کد محصول :GZ001
150,000 تومان
تومان
تومان
تومان