یورین باتل ۲۴ ساعته

🔹قابل نگهداری در قسمت‌های مختلف یخچال به دلیل امکان ایستایی در ۲ جهت

🔸۲۴ عدد در کارتن

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول