یورین باتل ۲۴ ساعته ۳۷ درجه

  • ✅دارای شیرخروجی قابل تنظیم
    ✅بدون ریسک پاشیدن به اطراف در هنگام نمونه گیری
    ✅قابل نگهداری در قسمت های مختلف یخچال به دلیل ایستایی در 2 جهت
    ✅مدرج در دو جهت
    ✅دارای برچسب مشخصات و راهنمای بیمار
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول